logo
Matt 17:1-9
1 Seks dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var for seg selv. 2 Og han ble forklaret for deres øyne. Hans ansikt skinte som solen, og hans klær ble hvite som lyset. 3 Og se, Moses og Elias viste seg for dem, og talte med ham. 4 Da tok Peter til orde og sa til Jesus: Herre, det er godt at vi er her! Om du vil, så skal jeg bygge tre hytter her, en til deg, en til Moses og en til Elias. 5 Ennå mens han talte, se, da kom en lysende sky og skygget over dem. Og se, det lød en røst ut fra skyen, som sa: Dette er min Sønn, den elskede! I ham har jeg velbehag: Hør ham! 6 Da disiplene hørte dette, falt de ned på sitt ansikt, fylt av frykt. 7 Og Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa: Stå opp og frykt ikke! 8 Men da de så opp, så de ingen uten Jesus alene. 9 Og da de var på vei ned fra fjellet, bød Jesus dem og sa: Fortell ingen om dette synet før Menneskesønnen er oppstått fra de døde.

 

<-- Tilbake til oversikt

bok frelse1Frelsen hører Herren til
Dersom du går på møter og gudstjenester,  eller leser bøker skrevet for kristne mennesker, så vil du finne at store deler er opptatt med å se på menneskers tanker, vilje og behov.
Denne boken er annerledes. Den bringer deg til et sted der du kan se at det er ikke vi som er de viktigste. Det er Gud. Bestill boken HER

bokGjør en evangelists gjerning
Boken gir et innblikk i en evangelists oppvekst, liv og virke gjennom 50 år.

Det er brytningstider og mye nytt trenger seg på. Pinsevekkelsen velger nå kompromissenes vei og etablerer seg som et tilstivnet kirkesamfunn. Bestill boken HER