logo
2 Kong 16:7-18
7 Da sendte Akas bud til kongen i Assyria, Tiglat-Pileser, og sa: Jeg er din tjener og din sønn. Kom og redd meg fra Syrias konge og Israels konge, som har overfalt meg! 8 Og Akas tok det sølv og gull som fantes i Herrens hus og i skattkamrene i kongens hus, og sendte det som gave til kongen i Assyria. 9 Kongen i Assyria gjorde som han bad. Han drog opp og inntok Damaskus og bortførte innbyggerne til Kir og drepte Resin. 10 Da drog kong Akas til Damaskus for å møte kongen i Assyria, Tiglat-Pileser. Og da han så alteret i Damaskus, sendte han en tegning av alteret og et bilde av det til presten Uria, nøyaktig slik som det var laget. 11 Og presten Uria bygde alteret. Nøyaktig etter det bilde som kong Akas hadde sendt fra Damaskus, laget presten Uria alteret, før kong Akas kom tilbake fra Damaskus. 12 Da kongen kom tilbake fra Damaskus og så alteret, gikk han fram til det og ofret på det. 13 Han brente sitt brennoffer og sitt matoffer og helte ut sitt drikkoffer, og han stenket blodet av sitt fredsoffer på alteret. 14 Men kobberalteret, som stod for Herrens åsyn, flyttet han bort fra huset, fra dets sted mellom det nye alter og Herrens hus, og satte det på nordsiden av det nye alteret. 15 Og kong Akas befalte presten Uria: På det store alteret skal du brenne morgen-brennofferet og kvelds-matofferet og kongens brennoffer og hans matoffer og brennoffer for alt folket i landet, og deres matoffer og deres drikkoffer, og alt blodet av brennofrene og slaktofrene skal du stenke på det. Men kobberalteret vil jeg bruke når jeg tar varsler. 16 Og presten Uria gjorde nøyaktig som kong Akas hadde befalt. 17 Kong Akas skar også fyllingen ut av fotstykkene og tok karene ned av dem. Han tok havet ned av kobberoksene som stod under det, og satte det på et underlag av stein. 18 Sabbatsgangen med tak over som de hadde bygd i Herrens hus, og likeså den ytre kongeinngangen, tok han bort fra Herrens hus av hensyn til assyrerkongen.

 


<-- Tilbake til oversikt