logo

Job 23:1-17
1 Da svarte Job og sa: 2 Ennå i dag er min klage bitter. Og likevel hviler min hånd tungt på mine sukk. 3 Bare jeg visste å finne ham og kunne komme fram til hans trone! 4 Jeg skulle legge min sak fram for hans åsyn og fylle min munn med beviser. 5 Da skulle jeg få vite hva han ville svare meg, og forstå det han ville si meg. 6 Ville han da med full kraft stride mot meg? Å nei, nettopp han ville høre på meg. 7 Da skulle en rettskaffen mann gå i rette med ham, og min dommer ville slippe meg fri for all tid. 8 Men går jeg mot øst, så er han ikke der. Går jeg mot vest, så blir jeg ikke var ham. 9 Er han virksom i nord, så ser jeg ham ikke. Går han mot sør, så får jeg ikke øye på ham. 10 For han kjenner den veien jeg holder meg til. Prøvde han meg, så skulle jeg gå fram av prøven som gullet. 11 Min fot holdt seg i hans spor, jeg fulgte hans vei og bøyde ikke av. 12 Fra hans leppers bud vek jeg ikke, framfor min egen lov aktet jeg på hans munns ord. 13 Men han er den eneste, og hvem hindrer ham? Det hans sjel ønsker, det gjør han. 14 For han fullfører det han har fastsatt for meg, og av slikt er det mye hos ham. 15 Derfor er jeg redd for å komme ham nær. Tenker jeg på det, så bever jeg for ham. 16 Og Gud har gjort mitt hjerte forsakt, Den Allmektige har forferdet meg, 17 fordi jeg ikke ble rykket bort før mørket kom, og fordi han ikke skjulte ulykkens natt for meg.

 


<-- Tilbake til oversikt