logo

1Krøn 13:7-8
7 Og de satte Guds ark på en ny vogn og førte den bort fra Abinadabs hus, og Ussa og Ahjo kjørte vognen. 8 David og hele Israel lekte for Guds åsyn av all makt både til sanger og sitarer og harper og trommer og cymbler og trompeter.

1Krøn 13:12
Den dagen ble David fylt av frykt for Gud og sa: Hvordan skulle jeg kunne føre Guds ark inn til meg?

 


<-- Tilbake til oversikt

bok frelse1Frelsen hører Herren til
Dersom du går på møter og gudstjenester,  eller leser bøker skrevet for kristne mennesker, så vil du finne at store deler er opptatt med å se på menneskers tanker, vilje og behov.
Denne boken er annerledes. Den bringer deg til et sted der du kan se at det er ikke vi som er de viktigste. Det er Gud. Bestill boken HER

bokGjør en evangelists gjerning
Boken gir et innblikk i en evangelists oppvekst, liv og virke gjennom 50 år.

Det er brytningstider og mye nytt trenger seg på. Pinsevekkelsen velger nå kompromissenes vei og etablerer seg som et tilstivnet kirkesamfunn. Bestill boken HER