logo

2 Sam 3:17-18
17 Men Abner talte med Israels eldste og sa: Alt lenge har dere ønsket å få David til konge over dere. 18 Så la ham nå bli det! For Herren har sagt om David: Ved min tjener Davids hånd vil jeg frelse mitt folk Israel fra filistrenes hånd og fra alle deres fienders hånd.

 


<-- Tilbake til oversikt