logo

Lukas evangelium 9:37-43
37 Det skjedde dagen etter, da de kom ned fra fjellet, at en stor folkemengde kom ham i møte. 38 Og se, en mann i mengden ropte ut og sa: Mester, jeg ber deg: Se til min sønn, for han er min eneste! 39 Se, en ånd griper ham så han brått setter i et skrik, og den sliter i ham så han fråder. Det er bare så vidt den slipper ham, og ille farer den da med ham. 40 Jeg bad dine disipler at de skulle drive den ut, men de maktet det ikke. 41 Jesus svarte og sa: Du vantro og vrange slekt! Hvor lenge skal jeg være hos dere og tåle dere? Før din sønn hit. 42 Men før gutten var kommet fram, rev og slet den onde ånd i ham. Men Jesus truet den urene ånden. Han helbredet gutten og gav ham tilbake til hans far. 43 Alle var ute av seg av undring over Guds storhet. Men mens alle undret seg over alt det han gjorde, sa han til sine disipler:

Matteus evangelium 15:22
Og se, en kana'aneisk* kvinne fra disse traktene kom og ropte til ham og sa: Herre, du Davids sønn, miskunn deg over meg! Min datter plages ille av en ond ånd.

 


<-- Tilbake til oversikt