logo

Ester 1:1-5
1 I Ahasverus' dager – det var den Ahasverus* som regjerte fra India like til Etiopia over ett hundre og tjuesju landskaper – 2 i de dager da kong Ahasverus satt på sin kongetrone i borgen Susan*, 3 da hendte det i hans regjerings tredje år at han holdt et gjestebud for alle sine stormenn og tjenestemenn. Persias og Medias hærførere og hans fornemste menn og stormenn fra alle landskapene var samlet hos ham, 4 og han viste dem all sin kongelige herlighet og rikdom og sin storhets glans og prakt i hele ett hundre og åtti dager. 5 Da disse dagene var til ende, gjorde kongen et gjestebud i sju dager for hele folket som fantes i borgen Susan, fra de minste til de største. Det ble holdt i forgården til hagen ved kongens slott.

 


<-- Tilbake til oversikt