logo

Ester 1:1-5
1 I Ahasverus' dager – det var den Ahasverus* som regjerte fra India like til Etiopia over ett hundre og tjuesju landskaper – 2 i de dager da kong Ahasverus satt på sin kongetrone i borgen Susan*, 3 da hendte det i hans regjerings tredje år at han holdt et gjestebud for alle sine stormenn og tjenestemenn. Persias og Medias hærførere og hans fornemste menn og stormenn fra alle landskapene var samlet hos ham, 4 og han viste dem all sin kongelige herlighet og rikdom og sin storhets glans og prakt i hele ett hundre og åtti dager. 5 Da disse dagene var til ende, gjorde kongen et gjestebud i sju dager for hele folket som fantes i borgen Susan, fra de minste til de største. Det ble holdt i forgården til hagen ved kongens slott.

 


<-- Tilbake til oversikt

bok frelse1Frelsen hører Herren til
Dersom du går på møter og gudstjenester,  eller leser bøker skrevet for kristne mennesker, så vil du finne at store deler er opptatt med å se på menneskers tanker, vilje og behov.
Denne boken er annerledes. Den bringer deg til et sted der du kan se at det er ikke vi som er de viktigste. Det er Gud. Bestill boken HER

bokGjør en evangelists gjerning
Boken gir et innblikk i en evangelists oppvekst, liv og virke gjennom 50 år.

Det er brytningstider og mye nytt trenger seg på. Pinsevekkelsen velger nå kompromissenes vei og etablerer seg som et tilstivnet kirkesamfunn. Bestill boken HER