logo

Dom 7:7-15
7 Da sa Herren til Gideon: Med de tre hundre mann som lepjet, vil jeg frelse dere og gi midianittene i din hånd. Men resten av folket kan gå hver til sitt. 8 Så tok de med seg folkets matforråd og deres basuner. Alle de andre Israels menn lot Gideon fare hver til sitt telt, men de tre hundre mann lot han bli tilbake hos seg. Midianittenes leir lå lenger nede i dalen. 9 Samme natten sa Herren til Gideon: Stå opp og dra ned mot leiren! Jeg har gitt den i din hånd. 10 Men er du redd for å gå dit ned, så gå ned til leiren med din tjener Pura. 11 Hør så etter hva de taler om. Da skal du kjenne deg så sterk at du tør dra ned mot leiren. Han og hans tjener Pura gikk da ned til forpostene som holdt vakt ytterst i leiren. 12 Men midianittene og amalekittene og alle Østens barn lå der i dalen så tett som gresshopper, og det var ikke tall på kamelene deres. De var tallrike som sanden på havets strand. 13 Med det samme Gideon kom ned, var det en mann som fortalte en annen en drøm og sa: Jeg hadde en drøm. Se, et byggbrød kom rullende mot midianittenes leir. Og da det kom til teltet, støtte det til det, så det falt. Det kastet det over ende, så det ble liggende der. 14 Da svarte den andre og sa: Dette er ikke noe annet enn israelitten Gideons, Joas' sønns sverd. Gud har gitt midianittene og hele leiren i hans hånd. 15 Da Gideon hørte denne drøm fortalt og hvorledes den ble tydet, tilbad han. Så vendte han tilbake til Israels leir og sa: Stå opp! Herren har gitt midianittenes leir i deres hånd.

 


<-- Tilbake til oversikt