logo

1Mos. 19:12-18
12 Da sa mennene til Lot: Har du ennå noen her – svigersønner, sønner eller døtre eller hvem du ellers har i byen – så før dem bort herfra! 13 For nå skal vi ødelegge dette sted, fordi klageropet mot dem er stort for Herrens åsyn, og Herren har sendt oss for å ødelegge det. 14 Da gikk Lot ut og talte til sine svigersønner, de som skulle ha døtrene hans. Han sa: Stå opp og dra bort fra dette stedet, for Herren vil nå ødelegge byen. Men svigersønnene tenkte at han drev gjøn. 15 Da nå morgenen grydde, skyndte englene på Lot og sa: Stå opp, ta din hustru og dine to døtre som er her, så du ikke blir revet bort på grunn av ondskapen her i byen! 16 Men da han nølte, tok mennene både ham og hans hustru og hans to døtre ved hånden, for Herren hadde barmhjertighet med ham, og de førte ham ut og ledet ham til han var utenfor byen. 17 Da de nå hadde ført dem utenfor byen, sa den ene: Fly for ditt liv! Se deg ikke tilbake og stans ikke noe sted på hele sletten. Fly opp i fjellene for at du ikke skal bli revet bort! 18 Men Lot sa til dem: Å nei, Herre!

 


<-- Tilbake til oversikt