logo

Ester 1:10-13
Den sjuende dagen, da kongen var blitt vel til mote av vinen, talte han til de sju hoffmennene som gjorde tjeneste hos kong Ahasverus, det var Mehuman, Bista, Harbona, Bigta, Abagta, Setar og Karkas, 11 og han befalte at de skulle føre dronning Vasti fram for kongen, med kongelig krone på, så han kunne la folkene og stormennene få se hennes skjønnhet. For hun var meget vakker. 12 Men da hoffmennene brakte henne kongens befaling, nektet dronning Vasti å komme. Da ble kongen harmfull, og hans vrede ble opptent. 13 Kongen talte da med vismennene, som forstod seg på tidene, for det var vanlig at kongens saker ble lagt fram for dem som forstod seg på lov og rett.

 


<-- Tilbake til oversikt