logo

Åp 21:27
Og intet urent skal komme inn i staden, og ingen som farer med styggedom og løgn, men bare de som er innskrevet i livets bok hos Lammet.

 


<-- Tilbake til oversikt