logo

1 Kong 6:1-7
1 I det fire hundre og åttiende år etter Israels barns utgang av landet Egypt, i måneden siv, det er den andre måneden, i det fjerde året etter at Salomo var blitt konge over Israel, da begynte han å bygge huset for Herren. 2 Huset som kong Salomo bygde for Herren, var seksti alen langt og tjue alen bredt og tretti alen høyt. 3 Forhallen foran Det hellige var tjue alen lang, svarende til bredden av huset, og ti alen bred, målt ut fra huset. 4 På huset laget han vinduer med fast gitterverk. 5 Rundt husets vegg bygde han et tilbygg rundt omkring – langsmed veggene på huset, både Det hellige og det innerste rommet. Og han gjorde sidekammer rundt omkring. 6 Den nederste etasjen var fem alen bred, den mellomste seks alen bred og den tredje sju alen bred. For han hadde gjort avsatser på huset rundt omkring på utsiden, så ikke bjelkene skulle gå inn i veggene på huset. 7 Da huset ble reist, ble det bygd av hele steiner fra steinbruddet. En hørte verken hammer eller øks eller noe slags jernredskap i huset da det ble bygd.

 


<-- Tilbake til oversikt