logo

Sak 2:5-9
5 Så løftet jeg mine øyne og fikk se en mann som hadde en målesnor i hånden. 6 Jeg spurte ham: Hvor skal du hen? Han svarte: Jeg skal til Jerusalem for å måle byen og se hvor bred og hvor lang den skal være. 7 Og se, engelen som talte med meg, kom fram, og en annen engel kom mot ham. 8 Og han sa til ham: Løp av sted og si til den unge mannen der: Jerusalem skal ligge fritt og åpent, fordi det bor slik en mengde mennesker og fe der. 9 Og jeg, sier Herren, vil være en ildmur rundt omkring byen. Og jeg vil åpenbare min herlighet der.

 


<-- Tilbake til oversikt

bokGjør en evangelists gjerning
Boken gir et innblikk i en evangelists oppvekst, liv og virke gjennom 50 år.

Det er brytningstider og mye nytt trenger seg på. Pinsevekkelsen velger nå kompromissenes vei og etablerer seg som et tilstivnet kirkesamfunn. Bestill boken HER