logo

Sak 2:5-9
5 Så løftet jeg mine øyne og fikk se en mann som hadde en målesnor i hånden. 6 Jeg spurte ham: Hvor skal du hen? Han svarte: Jeg skal til Jerusalem for å måle byen og se hvor bred og hvor lang den skal være. 7 Og se, engelen som talte med meg, kom fram, og en annen engel kom mot ham. 8 Og han sa til ham: Løp av sted og si til den unge mannen der: Jerusalem skal ligge fritt og åpent, fordi det bor slik en mengde mennesker og fe der. 9 Og jeg, sier Herren, vil være en ildmur rundt omkring byen. Og jeg vil åpenbare min herlighet der.

 


<-- Tilbake til oversikt