logo
 

Fantastisk, dyptpløyende og omfattende forkynnelse, er rette ord å bruke om denne aktuelle bibeltimeserien over Johannes Åpenbaring. Dette er forkynnelse man ikke hører andre steder idag. Vi lever i tiden hvor profetordet nærmer seg sin oppfyllelse, og alle hendelser som er talt om i gamle tider står for døren. Torkild Terkelsen uttrykker i denne bibelserien hvilke rik innsikt og åpenbarelse han innhar omkring disse emner. Jeg vil sterkt anbefale alle som er levende interessert i Guds Ord å lytte til disse bibeltimene med et åpent hjerte, og et hørsomt øre, i stillhet og bønn til Gud, og selv ransake i skriftene at alt stemmer med Guds Ord. Du vil bli rikt velsignet.

Broder hilsen
Tom Davy

 

Her kan du lytte til bibeltimene; "Tanker over Johannes åpenbaring"

bok frelse1Frelsen hører Herren til
Dersom du går på møter og gudstjenester,  eller leser bøker skrevet for kristne mennesker, så vil du finne at store deler er opptatt med å se på menneskers tanker, vilje og behov.
Denne boken er annerledes. Den bringer deg til et sted der du kan se at det er ikke vi som er de viktigste. Det er Gud. Bestill boken HER

bokGjør en evangelists gjerning
Boken gir et innblikk i en evangelists oppvekst, liv og virke gjennom 50 år.

Det er brytningstider og mye nytt trenger seg på. Pinsevekkelsen velger nå kompromissenes vei og etablerer seg som et tilstivnet kirkesamfunn. Bestill boken HER