logo
komover1" Det stod en mann fra Makedonia og ba ham og sa: KOM OVER til Makedonia og hjelp oss! Og da han hadde sett synet, søkte vi straks å dra over til Makedonia; vi kunne skjønne at Herren hadde kalt oss til å forkynne evangeliet for dem." Ap.gj.16.9-10.

Det var dette synet som fikk Paulus og hans medarbeidere til å reise med evangeliet til Europa. Han var ikke utsendt fra noe misjonsselskap eller kirkeorganisasjon. Det sto ingen misjonskomité bak med eget misjonsbudsjett. Visjonen var det avgjørende og det var knyttet til hans aposteltjeneste. Intet styre eller komité kan motta visjoner. Paulus fikk synet og de andre skjønte at det kom fra Herren og støttet ham.


Gjennom årene har Herren ledet meg til steder, både i vårt eget og til andre land og alltid gitt meg de midler jeg trengte for å etablere virksomhet og menigheter. Dette har så åpnet dørene for andre vitner og Jesu ord oppfylles igjen: "Jeg vil bygge min menighet".


I 1975 sendte Herren meg til Kenya og siden har jeg sett menigheter vokse frem. 

De som ønsker å støtte min tjeneste for Afrika kan sende sine gaver til konto i
Sparebanken Sør, Grimstad: 2801 17 62362

-De gaver som sendes inn går uavkortet ut, intet blir brukt til administrasjon eller andre ting.

-Regnskapet blir revidert og lagt frem for våre menigheter under vårt årlige sommerstevne.