logo

148  Hvordan en bør ferdes i Guds hus

147  Det som er født av Gud, seirer over verden

146  Hvilen i Gud

145  Josefs tro

144  Det første underet Jesus gjorde

143  Menneskemål, englemål og Guds mål

142  Enhet

141  Vet på hvem jeg tror

140  Lignelsen om de to sønner

139  Kom mitt folk, gå inn i dine kamre

138  Leve i fornyelsen

137  Den som binder sverdet om seg

136  Hva ser du?

135  Kan en blind lede en blind?

134  Elven til å svømme i

133  Nasarets religiøse mordere

132  Ligge ved Jesu bryst

131  Denne frelse - frels meg etter ditt ord

130  Vår felles frelse

129  Kast derfor ikke bort deres frimodighet, som har stor lønn!

128  Kongen for sannhetens folk

127  Verd å kjempe for

126  Jesus alene

125  Jeg er med deg

124  Hvor er du i forhold til alteret

123  Frafallet i tiden

122  Seiersherren fra Golgata

121  De tre vitner

120  Sakkeus

119  Adam, hvor er du?

118  Når Gud er blitt borte

117  Mot håpløshet med håp

116  Søk det som er der oventil

115  Tidsaktuell advarsel

114  Slikt har vi aldri sett

113  De trodde han var med i reisefølget

112  Kjenne Kristi kjærlighet

111  Gjenopprettelse

110  Mitt beger flyter over

109  Jeg er viss på!

108  De er jo ditt folk

107  Når Gud utvelger

106  Vinden blåser dit den vil

105  Den femte spurven

104  Spott mot den Hellige Ånd

103  Hvem blir med i opprykkelsen

102  La det nå skje

101  Menigheten av de førstefødte

100  Brødunderet - Jesus metter 5000..

99  Fra satans makt til Gud

98  Står din stolthet i veien?

97  Det er en god gjerning hun har gjort mot meg

96  Det står skrevet

95  Han tier i sin kjærlighet

94  Når Gud skjuler seg

93  Du er en djerv kjempe

92  En hilsen fra Paulus

91  Ekkoet

90  Se i begge mine hender har jeg tegnet deg

89  De utvalgte får

88  Lot nølte

87  De små hunder

86  Jeg har et ord fra Herren til deg

85  Se de døde egypterne

84  Gå til toppen av fjellet

83  Visjonens pris

82  Jesus nektet bedøvelse

81  Innta løftesområdene

80  Kong Asas uforstand

79  Noen ble overbevist, andre tvilte

78  De vendte om på stridens dag

77  Stilling og tilstand

76  Samfunnet i  salme 133

75  Mot til å nekte

74  Hvor er Abel din bror?

73  Paulus brev til Filemon

72  Paktstegenet

71  Ornans treskeplass

70  Herrens navn

69  En ny skapning

68  Staden

67  Tienden og de hellige gaver

66  Tre tåreflasker

65  Templet - lydløs bygging

64  Jeg forlot dem - fant Jesus

63  Han er min og jeg er hans

62  Herrens fortrolige samfunn

61  Jesus vil velsigne deg

60  Bygg opp igjen murene

 test