logo

 

Her følger en liste over en del av mine taler, bibeltimer, week-end kurser og seminarer. Noen av disse har allerede lagt på mine hjemmesider i noen år, men de fleste er nylig lagt inn. Opptakene er gjort med til dels uprofesjonelt utstyr og redigeringen kan være mangelfull.
En del av det jeg forkynner vil være preget av den åndelige situasjonen og nyhetsbildet på den tiden det ble talt. Listen har ikke tatt hensyn til noen kronologisk rekkefølge i tid og hendelse, men dere som har fulgt med i utviklingen de årene eller deler av den tiden jeg har vært en forkynner, vil kjenne dere igjen i beskrivelsene av de sanne troendes kamp i opposisjon til Laodikeas endetidsmenighet med sine falske profeter og forførende "Messiasser". Flere av disse avslører jeg med navn og beskrivelse av deres virke.
I min virketid har jeg, sammen med levningen av de troende fra Filadelfia menighetstid, tatt vare på Ordet og ikke fornektet Navnet. Hva dette innebærer vil forkynnelsen avdekke for deg i klartekst og du vil få se den tiden vi lever i i lys av Guds profetiske ord. Gjennom 60 år har jeg stått i min tjeneste for Gud "utenfor leiren" og vært tro mot kallet. Min tjeneste er der ikke plass for i noen av de etablerte menigheter idag og avstanden til dem øker fra dag til dag.
Inspirasjonen til forkynnelsen er motatt gjennom bønn og en inderlig lengsel etter sannheten. Og ved studier i Skriften og iakttagelse av det profetiske Ord for vår tid. Jeg har også, ofte på forunderlig måte, blitt ledet til å lese ulike bibelkomentarer, bøker og tidsskrifter. Og jeg har lyttet til forkynnere som gjennom årene og helt til vår tid har vært budbringere Herren har sendt. Alt dette har, gjennom mer enn 60 år, utvidet min forståelse og bragt Åndens salvelse i Ordet og bidradd til at jeg har det åndelige ståsted jeg har idag. Jeg kunne være fristet til å nevne navn, men avstår fra det og holder meg til utsagnet: "Ingen nevnt - ingen glemt." På samme måte har jeg fått være med å inspirere mange andre forkynnere og menighetsledere selv om de forkynner på utsiden av den menighets-sammenheng jeg står i. De står fritt til å bruke det stoff jeg presenterer, med eller uten kildeangivelse.

Alt er lagt ut til fritt å lytte på og laste ned. Synes du at min forkynnelse har gitt deg "åndelige goder" kan du vurdere skriftordet i 1.Kor.9.11: "Har vi sådd for dere de åndelige goder, er det da noget stort om vi høster deres timelige goder? "
Enhver gave til tjenesten vil bli motatt med stor takk.
Konto nr: 2840 12 00276 Sp.banken Sør eller Vipps på min telefon 91791541

Torkild Terkelsen

 

De som ønsker å få talene på CD kan bestille dem fra Liv Vestly, kr.70,-pr.cd
e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Liv Vestly mobil: +47 46 96 12 79
 

 Trykk på den blå teksten for å lytte til taler og bibeltimer. Se listen under.

  1. Herrens navn 
  2. Paktstegnet
  3. Hva er det for en?
  4. Fra satans makt til Gud
  5. Å kjenne Jesus
  6. Ornans treskeplass
  7. Kall og tjeneste i Laodikeatid (4stk bibeltimer.)
  8. Karan eller Kanaan
  9. Farao og froskene
10. Kongesønnens bryllup
11. Din synd skal finne deg
12. Abraham og rovfuglene
13. Opprykket med rot
14. Se på Sara
15. Døde ben i dalen
16. David og Goliat
17. Staden
18. Kongejubel lyder der
19. Den femte spurven
20. De tre mørke timer
21. Tre tåreflasker
22. En gang taler Herren, ja to
23. Alfa og Omega
24. Amen
25. Simon seloten (ivreren)
26. Jeg forlot dem - fant Jesus
27. Rekkverk på taket
28. Rebekkas utvelgelse
29. Jeg så deg sprelle i ditt blod
30. Dobbeltbekken
31. Uten penger og uten betaling
32. Da samrådde jeg meg ikke
33. Fra skarnet til tronen
34. Satan hindret oss
35. Mannen med tornekronen
36. Templet - lydløs bygging
37. Bredde, lengde, høyde, dybde
38. Kommet nær ved Kristi blod
39. Vanndyp kaller på vanndyp
40. Spytt og søle
 41. Ta imot den Hellige Ånd (3stk.)
42. Antikrists 7 hoder (2stk.) (høstst.1998)
43. Judas brev - en analyse over endetidens frafall (5stk.)
44. Frelsen hører Herren til (5stk.)
45. Jøder - hedninger - Guds menighet (3stk.)
46. Menighetens bortrykkelse og deretter (4 stk.)
47. De små hunder
48. De utvalgte får
49. Salme 118 (2stk.) (bibeltimer)
50. Til de utvalgte i endetiden (3stk.)
51. Salme 46 (bibeltime)
52. Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg
53. Disippelskap (4stk.) (bibeltimer)
54. Jeg er med deg
55. Paulus brev til Titus (6stk.) (bibeltimer)
56. Veiet på vektskålen og funnet for lett
57. Jesus nektet bedøvelse (pinseste.2002)
58. Visjonens pris (pinsest.2002)
59. Gå til toppen av fjellet (sommerst.2002)
60. Se de døde egypterne (sommerst.2002)
61. Jeg har et ord fra Herren til deg (sommerst.2002)
62. Lot nølte (sommerst.2002)
63. Hvor er du i forhold til alteret? (sommerst.2002)
64. Du er en djerv kjempe (høstst.2002)
65. Når Gud skjuler seg (høstst.2002)
66. La det nå skje (påskest.2003)
67. Hvem blir med i opprykkelsen? (påskest.2003)
68. Spott mot den Hellige Ånd (påskest.2003)
69. Vinden blåser dit den vil (pinsest.2003)
70. Når Gud utvelger (pinsest.2003)
71. Når Gud er blitt borte
72. Mitt beger flyter over (sommerst.2003)
73. Gjenopprettelse/Samson (sommerst.2003)
74. Kjenne Kristi kjærlighet (sommerst.2003)
75. Slikt har vi aldri sett (sommerst.2003)
76. Nasarets religiøse mordere (sommerst.2003)
77. Tidsaktuell advarsel (høstst.2003)
78. En mann ved navn Matteus møtte Jesus
79. Herre, lær oss å be
80. Paulus brev til Filemon (bibeltime)
81. Når de fører nedover, skal du si oppover
82. Klippen (bibeltime)
83. Herren veier åndene
84. Troens hvile
85. Guds suverene vilje (3stk.) (bibeltimer)
86. De to åk
87. Kongen for sannhetens folk (påskest.2004)
88. Elven til å svømme i (påskest.2004)
89. Oppstanden - som han sa (påskest.2004)
90. Flørte med forførelsen (pinsest.2004)
91. Den kaldeste natt
92. En ny skapning
93. Verd å kjempe for (sommerst.2004)
94. Alene med profeten (sommerst.2004)
95. Ærefrykt for Jesus (sommerstevnet 2004)
96. Hvem er på Herrens side? (sommerst.2004)
97. Da kom Herrens ord (sommerst.2004)
98. Frigjort ved tienden (bibeltime)
99. Samfunnet i salme 133 (bibeltime)
100. Paraleller til den antediluvianske tid (4stk.) (bibeltimer)
101. Våre lamper slukner (5stk.)
102. Den kvinne som behager Herren (2stk.)
103. Alteret
104. Salvelsen beskytter
105. Salig er den mann - (bibeltime)
106. Fra Jerusalem av (2stk)
107. Satans tanker (2stk.) (bibeltimer)
108. De tre paradigmaer (Hvor nær er Jesu gjenkomst?)
109. Å ofre det eneste du har
110. Premisser for å innta
111. Forræderiet (påskest.2005)
112. Den visne hånden (påskest.2005)
113. Den tapte sølvpengen (pinsest.2005)
114. Min egen vingård (pinsest.2005)
115. Hvilket verk
116. Forbann Meros (sommerst.2005)
117. De hengte bakeren og opphøyde munnskjenken (sommerst.2005)
118. Aldri har noen talt som denne (sommerst.2005)
119. Siseras død (sommerst.2005)
120. De spyttet på Jesus (sommerst.2005)
121. Hvor skjuler du deg?
122. Vente...som vektere på morgenen
123. Hodet og legemet
124. Den originale synds introduksjon (høstst.2005)
126. Råd til de unge
127. Salme 81 - Skjult i tordenskyen
128. Salme 32 - Du tok bort min syndeskyld, Sela
129. Hvor er Gud, han som dømmer? (påskest.2006)
130. Paulus og trollmannen Barjesus (påskest.2006)
131. som Sions berg
132. Bortrykkelsen skjer før trengselstiden (bibeltime)
133. Et fremfarende veldig vær (pinsest.2006)
134. Finn en spade, grav en brønn (pinsest.2006)
135. Den serofønikiske kvinnes utvelgelse
136. Faste og bønn (bibeltime)
137. Retning (sommerst.2006)
138. Når grunnvollene nedbrytes (sommerst.2006)
139. Guds ultimate vrede (sommerst.2006)
140. Hebreerbrevet (20stk.) (bibeltimer)
141. Tienden og de hellige gaver (bibeltime)
142. Ettertankens dype smerte (høstst.2006)
143. Udugelig, men dugelig (høstst.2006)
144. En kvinne ved navn Lydia
145. Stilling og tilstand (bibeltime)
146. Den månesyke gutten
147. Jesu dobble natur (5stk.) (Bibeltimer)
148. Hellig hærfang
149. Farlige vennskap
150. Josvas bok (5stk.)
151. Vår tid i lys av Guds ord (3stk.)
152. De kristne og politikk (3stk.)
153. Møte nr.2 fra serien våre lamper slukner (2stk.)
154. La oss holde høytid, ikke med… men med… (Påskestevnet 2007)
155. Denne frelse – frels meg etter ditt ord. (Påskestevnet 2007)
156. En dobbel del (Pinsestevnet 2007)
157. Fullfør din tjeneste (Pinsestevnet 2007)
158. Lønnen – Æreskransene (2stk.) (Bibeltimer)
159. Han løp og – han løp (Sommerst. 2007)
160. Ilden som forener og forarger (Sommerst. 2007)
161. En måtte svømme der (Sommerst. 2007)
162. Offer av fugler (Sommerst. 2007)
163. Judafolkets lovprisning (3stk.) (Bibeltimer)
164. Folket og navnet (Bibeltime)
165. En ”nesten” kristen (Høstst. 2007)
166. De tre vitner
167. Til fall og oppreisning (Nyttår 2007/08)
168. Åndelig vanmakt (Nyttår 2007/08)
169. Evig sikkerhet (Bibeltimer, 6 stk.)
170. Frelsens storhet (Bibeltime)
171. Englenes tjeneste (Bibeltimer, 3 stk.)
172. Det som var fra begynnelsen av (Bibeltimer, 6 stk.)
173. Ypperstepresten, Jesus, fordømt av yppersteprestene (Påskest. 2008)
174. Maria – ikke rør ved meg (Påskest. 2008)
175. Bibelweekend i Oslo: ”At de alle må være ett” (4stk)
176. 11 hemmeligheter i Kristus (Bibeltimer, 6 stk.)
177. Skapelsen (Bibeltimer, 4 stk.)
178. Frafall i 3 stadier (Pinsestevnet 2008)
179. Bønnekjempen Daniel (Pinsestevnet 2008)
180. Ekkoet
181. Jobs seier
182. Noen ble overbevist, andre tvilte (Sommerst. 2008)
183. De vendte om på stridens dag (Sommerst. 2008)
184. Guds banner mot fiendens flodbølge (Sommerst. 2008)
185. Vår skrøpelighet og Åndens hjelp i bønn. (Bibeltimer, 6 stk.)
186. Fullkommenhet, tilregnet og tilegnet. (Bibeltimer, 2stk.)
187. Jonatan – hvorfor endte du slik? (Bibeltimer, 2stk.)
188. Israel og Guds plan. (Bibeltimer, 4 stk.)
189. Livets bok (Bibeltimer, 2 stk.)
190. Hva med de 12 legioner engler? (Påskest. 2009)
191. Ligge ved Jesu Bryst. (Påskest. 2009)
192. I nattverden forkynner vi (Påskest. 2009)
193. Gjøre bakker til sletteland
194. Tallet på disipler økte (Pinsest. 2009)
195. Nidkjærhetens kappe (Pinseste. 2009)
196. Når Gud gjør ting vi ikke venter
197. Forkynnelse som stikker (Sommerst. 2009)
198. Skamflekkene (Sommerstevne 2009)
199. En tom stol (Sommerstevne 2009)
200. Staten og Guds menighet (2stk.)
201. Guds levende og kraftige Ord (Høstst. 2009)
202. Søk det som er der oventil (Nyttår 2009/2010)
203. Mot håpløshet med håp (Nyttår 2009/2010)
204. Nebukadnesar og Herren
205. Den ringe begynnelse
206. Sæden og ugresset
207. Bileam-Balak og Israel (Påskest. 2010)
208. Alle tings ende er kommet nær (Påskest. 2010)
209. Lyden fra Herrens føtter (Pinsest. 2010)
210. Generasjonsskifte (Pinsest. 2010)
211. Den store sky av troens vitner (28 stk. bibeltimer)
212. Herren lukket ham inne (Sommerst. 2010)
213. Samson i Leki (Sommerst. 2010)
214. Natanael og fikentreet (Sommerst. 2010)
215. Nehustan (Høstst. Vinstra 2010)
216. Fullende vår helliggjørelse (Høstst. Vinstra 2010)
217. Jesu egen førstegrøde (Høstst. Oggetun 2010)
218. Hemmeligheter i 4.Mos. kap. 10-35 (Bibeltimer, 16 stk.)
219. Guds menighet og riket for Israel (Bibeltimer, 10 stk.)
220. Jesu komme og deretter (Bibeltimer, 11 stk.)
221. Karan eller Kanaan (Påskest. 2011)
222. Satan avvæpnet på Golgata (Påskest. 2011)
223. Manna – Nadverd (Påskest. 2011)
224. Hvorfor gråter du?
226. Pinsedåpens profetiske kraft (Pinsest. 2011)
227. Pinsedåpen og innvielsen av Gud nye Tempel (Pinsest. 2011)
228. Bevar dem! (Sommerst. 2011)
229. Hjulene i Esekiel 1 (Sommerst. 2011)
230. Det Guds menneske (Sommerst. 2011)
231. Guds suverenitet (Høstst. 2011)
232. Fedrene-Abraham, Isak og Jakob (Bibeltimer, 20 stk.)
233. Frafallets nye ansikter (Bibeltimer, 3 stk)
234. Gjennom vann, elver og ild
235. Den bundne Jesus (Påskest. 2012)
236. Israel er min sønn (Påskest. 2012)
237. Noa, Arken, Alteret og Den nye jord (Påskest. 2012)
238. Frelst til frihet
239. Grushaugene (Pinsest. 2012)
240. Min hage (Pinsest. 2012)
241. Den nye natur
242. Har dere forstått alt dette? (Sommerst. 2012)
243. Elsker du meg? (Sommerst. 2012)
244. Vannflommen kom (Sommerst. 2012)
245. Tro som virker i endetiden (Høstst. 2012) Mark 11, 21-24
246. En brudesjel ( år 1992, 2 stk.)
247. Makten i bekjennelsen (Ungdomsweekend 13.03.99, 2 stk.)
248. Frem mot Harmageddon (seminar høsten 2012, 8 stk.)
249. Tanker i Filipperbrevet (Bibeltimer, 19 stk.)
250. Josef og brødrene. 1.Mos 45, 1-5
251. Ved den fagre tempeldør. Ap.gj 3, 1-16
252. Hvorfor søker dere den levende blant de døde (Påskest. 2013) Luk 23,53 - 24,6
253. Anathema, Maran-Ata (Påskest. 2013)1.Kor 16, 21-22
254. Kraften i Arons stav 2. Mos. 7, 7-12
255. Øynene åpnes - frykten forsvinner 2. Kong. 6, 12-20
256. Lot og hans hustru (Pinsest. 2013) Luk. 17, 28-36
257. Tømme og bissel (Pinsest. 2013) Salme 32
258. Med Job som eksempel (Pinsest. 2013) Job. 1, 6-8
259. Fullbrakt (Sommerst. 2013) Joh. 19, 28-30
260. Utenfor leiren (Sommerst. 2013) 2. Mos. 33, 7-11
261. Den blodsyke kvinne (Sommerst. 2013) Luk. 8, 42-44
262. La dere frelse fra denne vanartede slekt (Seminar 03.10.13, 2 stk.) Ap.gj. 2, 40
263. Jesu sandalreimer (Høstst. 2013) Luk. 3, 16-18
264. Regne på omkostningene (Høstst. 2013) Luk. 14, 25-35
265. La den rettferdige fremdeles gjøre rettferdighet (Seminar 16.02.14, 2 stk.) Joh åp. 22,11
266. Hans øyesten Sak. 2, 12
267. Ungdomsweekend, Eskedal 22.03.14 (4 stk)
268. Når Gud forsørger 1. Kong. 14, 4
269. Tre kors i det ene kors (Påskestevnet 2014) Gal. 14-15
270. Bryt dere nytt land (Påskestevnet 2014) Hoseas 10.12
271. Tanker over Johannes åpenbaring (Bibeltimer 64 stk)
272. Er læren om sjelens udødelighet og evig pine bibelsk? (Joh.åp nr 58-60)
273. Perlen i akeren
274. Josva ved Jerikos ødemarker (pinsest. 2014)
275. Samson, født og adskilt med hensikt (pinsest. 2014)
276. Betesdadam (Mnd.ks.297)
277. Bringer din tjeneste regn? (sommerst. 2014)
278. Evas gjenopprettelse (sommerst. 2014)
279. Jeg vil NU gjøre (Sommerst. 2014)
280. Kjød eller Ånd (bibeltimer 2008) 6 stk.
281. Han som gjorde meg frisk (mnd.ks. 789)
282. Herren forbereder sin tjener (høstst. 2014)
283. Skatter skjult i Tabernaklet (Bibeltimer, 15 stk.)
284. To sider ved helbredelse(Bibeltimer, 3 stk.)
285. Den stridende menighet (1988, 2 stk.)
286. Kjennetegn på at du er en kristen (Bibeltimer, 4 stk.)
287. Endetidens villfarelse (Ca.1981-85, 2 stk.)
288. Ta tilbake det tapte (Påskest. 2015)
289. Blodet som taler (Påskest. 2015)
290. Uten påske, ingen pinse (Pinsest. 2015)
291. Den nye natur, født på ny (Pinsest. 2015)
292. De fire vise
293. Jeg er - bare (Sommerst. 2015)
294. Når Gud ikke lar seg stanse (Sommerst. 2015)
295. Åndelige gresshopper (Sommerst. 2015)
296. Jakobs brev (Bibeltimer, 12 stk.)
297. Er du blind - gå likevel
298. Glem det som er bak
299. Samsons underlige liv (Høstst. 2015)
300. Tomas - hvem er hans tvilling?
301. Den troendes autoritet (Bibeltimer, 3 stk., ungdomsweekend)
302. Daniels bok
303. Er du fanget av frafallskreftene