logo
Her kan du lytte til talen Salme 81 - skjult i tordenskyen