logo

2021

0621 Si til Arkippus---

0521 Ta de skitne klær av ham

0421 Bladene på livets tre

0321 Guds sanne ord 

0121 Ta frem den beste kledning

0221 Til bords med Jesus

 

2020

1220 Jeg vet på hvem jeg tror

1120 Her vil jeg gi deg vann

1020 Alt er imot meg

0920 Jesus gråt over Jerusalem

0820 Du er bønnhørt

0720 Vet du hva som er i deg?

0620 Vil du ikke si oss hva det betyr at du gjør så

0520 Sangen om Buen

0420 Tror du på den levende Jesus?

0320 Forhenget

0220 Siv og starrgress

0120 Krigen mot filistrene

 

2019

1219 Barnabas

1119 Jesus og hans forløper

1019 Vil du bli frisk?

0919 Er vi de siste til å utføre Jesu oppdrag til sin menighet?

0819 Når stumme tunger jubler

0719 Dronningen av Saba og Salomo

0619 Stefanus og Saulus

0519 Halv eller hel seier

0419 Røkelse og lys

0319 Da oljetreet nektet å bli konge

0219 Be’er – brønnen

0119 Alle utsettelsene

 

2018 

1218 Den usynlige verden

1118 Tempelvisjoner

1018 Jeg har også andre får

0918 Hans veldes dag

0818 Tilbake til misjonsbefalingen

0718 I stedet for

0618 Skibbrudd, men ikke trosbrudd

0518 La oss ikke sove som de andre

0418 Så glemte de meg

0318 Slaven – kjærligheten og sylen

0218 Davids siste ord

0118 Lete etter noe, finne noe annet

 

2017

1217 Ingenlunde, Herre

1117 Guds nidkjærhet

1017 Han ynkedes inderlig over dem

0917 Er vårt evangelium skjult

0817 “Hvor er da de ni?”

0717 Noahs ark som en lignelse

0617 Pakten

0517 Davids deling av byttet

0417 Se, her er jeg, send meg

0317 Jeg søkte etter en mann-----, men jeg fant ingen

0217 La meg da få se din herlighet

0117 Min Gud skal fylle all deres trang i herlighet

 

2016 

1216 Guddommelig befaling

1116 De undret seg over hvor Peter var blitt av

1016 7 skritt til varig velsignelse

0916 De døde ben i dalen

0816 Jern og kobber fra Norden

0716 Kampprisen

0616 Forat det halte ikke skal komme i ulag

0516 Syv tusen bøyde ikke kne

0416 Hvorfor døde Lasarus tross Jesu ord?

0316 Hvor har du vært, Gehasi?

0216 Samson – løven og honningen

0116 Hvem hører du til og hvor kommer du fra?

 

2015 

 

1215 Hestens bjeller

1115 Samle hveten i min lade

1015 Som en gleder seg om høsten

0915 Den lamme mannen i Lystra

0815 Kom og hold måltid

0715 Sank de siste aks

0615 De hørte ikke på grunn av angst

0515 En rykende brann, revet ut av ilden

0415 Han knuste kobberslangen

0315 Gjæve folks vogner

0215 Jag etter fred med alle og etter helliggjørelse

0115 Loven om huset

 

2014:

1214 De vise menn

1114 Den nølende Lot

1014 Kappen og skinnbøkene

0914 Kan du virkelig kalle deg en kristen

0814 Be, let, bank på

0714 Sammenblandingens tid, før og nå

0614 Om jeg enn er intet

0514 Jesu Kristi fange

0414 Fra uglen til ørnen

0314 Er det ikke nå hvetehøstens tid

0214 Våkn opp, ikle deg din styrke

0114 Den levende Guds menighet

 

2013:

1213 Vi elsker fordi Han elsket oss først

1113 Seire over verden ved tro

1013 Hvilen i Gud 

0913 Josefs ben

0813 Jesu første tegn

0713 Han vet det ikke

0613 Menneskemål, englemål og Guds mål

0513 Hele legemet sammenføyes

0413 Gå i dag

0313 Jeg vet på hvem jeg tror

0213 Kom mitt folk, gå inn i dine kamre

0113 Friskhet midt i prøvelsen

 

2012:

1212 Ikke skulle den som binder sverdet om seg, rose seg

1112 Jeg hadde noe å gjøre både her og der

1012 Kom, la oss glede oss

0912 Dobbel berøring av Jesus

0812 Kan vel en blind lede en blind

0712 Det naturlige og det åndelige menneske

0612 Vår felles frelse

0512 Kast derfor ikke bort deres frimodighet

0412 En levning tilbake

0312 Guds suverene makt

0212 Sakkeus

0112 Adam, hvor er du?

 

2011:

1211 De lette etter Jesus

1111 De er jo ditt folk

1011 Han er mektig til å bevare

0911 Menigheten av de førstefødte

0811 Paulus hilser

0711 Han tier i sin kjærlighet

0611 Dronning Vasti

0511 Hvor er Abel din bror

0411 Det står skrevet

0311 Det er en god gjerning hun har gjort mot meg

0211 Na’amans stolthet

0111 Jesus metter fem tusen

 

2010

0110 Uten at hvetekornet dør

'