logo
Her kan du lytte til talen Min egen vingård (pinsestevnet 2005)