logo
Her kan du lytte til talen Da kom Herrens ord (sommerstevnet 2004)