logo
Her kan du lytte til talen Når Gud skjuler eg (høststevnet 2002)