logo
Her kan du lytte til talen Når Gud utvelger (pinsestevnet 2003)