logo
 

Her kan du lytte til talen; "Jeg så deg sprelle i ditt blod"

Esek 16:4