logo

Her kan du lytte til talen Jesus nektet bedøvelse (pinsestevnet 2002)