logo
 

Her kan du lytte til talen; "Paktstegnet" 

2 Mos 12:12-13