logo
Her kan du lytte til talen Nidkjærhetens kappe (Pinsestevnet 2009)