logo
Her kan du lytte til talen Nehustan (Høststevnet Vinstra 2010)