logo
Her kan du lytte til talen Ved den fagre tempeldør. Ap.gj 3, 1-16