logo
 

Her kan du lytte til talen; "Hva er det for en?" 

Matt 8:22-27