logo
 

Her kan du lytte til talen; "Simon Seloten" fra 1995