logo
 

Fantastisk, dyptpløyende og omfattende forkynnelse, er rette ord å bruke om denne aktuelle bibeltimeserien over Johannes Åpenbaring. Dette er forkynnelse man ikke hører andre steder idag. Vi lever i tiden hvor profetordet nærmer seg sin oppfyllelse, og alle hendelser som er talt om i gamle tider står for døren. Torkild Terkelsen uttrykker i denne bibelserien hvilke rik innsikt og åpenbarelse han innhar omkring disse emner. Jeg vil sterkt anbefale alle som er levende interessert i Guds Ord å lytte til disse bibeltimene med et åpent hjerte, og et hørsomt øre, i stillhet og bønn til Gud, og selv ransake i skriftene at alt stemmer med Guds Ord. Du vil bli rikt velsignet.

Broder hilsen
Tom Davy

 

Her kan du lytte til bibeltimene; "Tanker over Johannes åpenbaring"