logo
Her kan du lytte til talen Fullfør din tjeneste (Pinsestevnet 2007)