logo
Her kan du lytte til talen Når Gud gjør ting vi ikke venter