logo
Her kan du lytte til talen Du er en djerv kjempe (høststevnet 2002)