logo
 

Her kan du lytte til talen; "Abraham og rovfuglene"