logo
 

Her kan du lytte til talen; "Fra Satans makt til Gud" 

Luk 9:37