logo
Her kan du lytte til talen Å ofre det eneste du har