logo
Her kan du lytte til talen Den serofønikiske kvinnes utvelgelse