logo

1.Kor.2,14-16 “Det naturlige og det åndelige menneske”