logo
Sefanias.3, 12-17 "Han tier i sin kjærlighet"