logo
Hebr.12, 22-24 "Menigheten av de førstefødte"