logo

 

Pinsebevegelsen avholdt nylig sin årlige PEK-konferanse for sine ca. 350 menigheter med 40.000, medlemmer og 1700 påmeldte ledere i Oslofjord convention Center i Stokke i Vestfold, med hovedtema: «Jesus synlig – forvandler mennesker, forvandler samfunn» og hovedtaler var Frelsesarmé-forkynner fra Toronto, Canada, Danielle Stricland. Hun kom med ferske beretninger om hvordan hun er blitt ærefullt mottatt av Vatikanet og oppfordret pinsevennene til å søke et tettere samfunn med den katolske kirke og jesuitterpave Francis. Han arbeider for å samle alle kirker og religioner og undertegnet nå, 4.febr. et dokument foran et globalt publikum med ledere fra kristendom, islam, jødedom og andre trosretninger og hevdet at det er Guds vilje at verden har hundrevis av religioner. Selv sier hun at hun praktiserer Yoga.

For å forstå hvordan den såkalte «kristendommen» har blitt den store skjøge, med tusenvis av døtre, også her i landet, har Nardusmenighetene fått den mest inngående forklaring på gjennom mer enn 30 år. Og det var min klare utlegging av dette som førte til at jeg ble utestengt fra pinsebevegelsen. Og dere ble med. Min forkynnelse ble utestengt mens massevis av forkynnere med et budskap, fremmed for pinsebevegelsens pionerer, ble lukket inn i varmen. Og det er de som har overtatt styringen. Ugjenfødte og med en annen Jesus, et annet evangelium og en annen ånd.

Og jeg vil understreke at bildet av frafallet, beskrevet i Bibelen, blir stadig klarere og oppfylt like for våre øyne. Vi får ikke frem nødvendigheten av å rope: «Kom ut fra henne dere mitt folk» ved å preke fra de fire evangelienes referater til Jesu virksomhet fra dag til dag og hans budskap til de fortapte får av Israels hus, slik alle taler om dem som historiske fakta, men ved å forstå Jesu eschatologiske tale referert i Mt.24 og Lk.21, profetordet om endetiden og brevene.

Tunsberg-biskopen Per Arne Dahl, som er villig til å vie likekjønnede par, innledet Pek-konferansen med emnet: «Jesus for en ny generasjon» Han berømmet pinsevennene for sin vilje til fornyelse.

Pinseleder Kristoffersen skryter av at «Ungdomsgenerasjonen ser ikke de grensene mellom trossamfunn som vi gjorde». Nei hvordan kan de skakkjørte ungdommene se grenser som aldri blir trukket opp og forkynt?

Sigmund Kristoffersen går i 2020 etter åremål av som leder av pinsebevegelsen og sannsynligvis blir det, etter pinsebevegelsens demokratiske prosesser (??), hovedpastor i Salt-kirken i Bergen, Øystein Gjerme, som overtar dette toneangivende vervet. I sin tale under konferansen oppfordret han pinsevennene til å bryte ut av tradisjonell tankegang for å nå flere med evangeliet. Han hevdet at pinsevennene har overdrevet den åndelige dimensjonen og unnlatt å utvikle en ideologi for folks arbeid. Selv brøt Gjerme med pinsebevegelsen og startet sin egen menighet, men nå er det nye tider. Og i sannhet åpner han for nye dimensjoner. Lovsangslederen i menigheten han selv er pastor i ledet også an i homofestivalen og «Pride»-toget i Bergen og feiringen av deres fortolkning av kjærlighet.

De stadig nye skritt på frafallets vei viser tydelig hvor pinsebevegelsen går.

 

Torkild Terkelsen