logo
 2.Kor.6, 12-7,1.  “Kan du virkelig kalle deg en kristen?”